hond knuffelen stressreductie Corona

Stressreductie: Een krachtig wapen tegen Corona

2020 wordt het jaar van Covid19, dat staat vast!

Als je nog niet geïnfecteerd werd door het virus, dan heeft het zich minstens al in je brein genesteld door de overvloed aan informatie die overal aanwezig is of, als gevolg van de impact die de genomen coronamaatregelen hebben op je leven.
Om te begrijpen waarom de stress die je hierdoor ervaart nefast is voor de verspreiding van het virus, wil ik je nog even kort de link toelichten die er bestaat tussen deze stress , ons immuunsysteem en chronische beschavingsziektes zoals diabetes II, hart en vaatziektes, kanker, obesitas …

De stressreactie op zich is niets negatiefs. Het is een belangrijk verdedigingsmechanisme van ons organisme en verhoogt de kans op overleving in acute situaties.
In onze huidige samenleving zijn stressoren echter dagelijkse kost.
De reactie van ons lichaam is steeds gericht op overleving, of deze stressoren nu van buitenaf komen onder de vorm van ongezonde voeding, immobiliteit, roken, slaaptekort, infecties, etc. of van binnenuit door angstige gedachten, negatieve mindset, mentale druk, etc.

Het nadeel van een continue activatie van deze stressrespons, is dat er een directe link is tussen de zogenaamde stress-as en ons immuunsysteem.
Onder invloed hiervan ontstaat in ons lichaam een chronische laaggradige ontstekingsreactie . Deze laatste is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van bovengenoemde westerse beschavingsziektes.

Wat is nu het verband tussen een door stress geïnduceerde ontstekingsreactie en een virusinfectie?

Een virus is helemaal geen “beestje”, we kunnen het dus ook niet bij “zijn nekvel” grijpen. Een virus is een klein pakketje RNA ( = genetisch materiaal) dat zich enkel kan vermenigvuldigen binnen de cel van de gastheer.
Van zodra een virus de gastheercel is binnengedrongen, blijft het zich daar lekker schuilhouden en kunnen antistoffen niets meer doen.

Nu zijn er virusspecifieke witte bloedcellen die op een zeer ingenieuze manier kunnen detecteren of een virus zich in een cel verstopt heeft. Deze witte bloedcellen kunnen dan de geïnfecteerde gastheercel doden en het virus opruimen.
Maar helaas, de gastheercel ben jij zelf!

Om te kunnen overleven hanteert jouw lichaam een gedoogbeleid: virussen die zich rustig houden, mogen blijven zitten. Maar als ze zich te sterk beginnen te vermenigvuldigen, wordt die bepaalde cel gedood.
Ons lichaam streeft via dit syteem naar het vinden van een evenwicht tussen het doden van cellen en het accepteren van een bepaalde mate van virusinfectie.

Als je systeem nu om welke reden dan ook al onder stress staat, dan wordt de activiteit van de afweerreactie verhoogd waardoor de drempelwaarde van wat nog aanvaard wordt en wat niet, verschoven wordt en een groter aantal geinfecteerde cellen zal vernietigd worden. Hierdoor ontstaat er orgaanfalen en word je ernstig ziek.

Ontstressen is dus de boodschap !

Een half uurtje meditatie per dag is al voldoende om de verschuiving van de drempel van het gedoogbeleid te herstellen.
Het effect van meditatie in dit veld wordt door vele studies bevestigd.

Een andere manier om de stress te verminderen is knuffelen. Tijdens dit knuffelen komt er oxytocine vrij, het hormoon dat de “feel good” respons van je lichaam verhoogt.
Ook al mag je gedurende 14 dagen maar met één en dezelfde persoon knuffelen, ik raad je aan om dit veelvuldig en intens te doen!