Onze Aanpak.

We willen geenszins de rol van uw huidige huisarts overnemen, maar een complementair traject met u doorlopen. We zullen indien gewenst dan ook een verslag sturen naar uw huisarts.

Zodoende nemen wij ook niet het globaal medisch dossier over van uw huisarts.

Kennismakingsgesprek van 30 minuten.

Via mail kan u een kennismakingsgesprek aanvragen. In dit gesprek kunnen we nagaan of we een antwoord kunnen bieden op de gestelde problemen en of u genoeg gemotiveerd bent om een wijziging van de levensstijl te doorlopen. Indien dit het geval blijkt, kunnen overgaan tot een intake-gesprek. Voor het kennismakingsgesprek voorzien we een tarief van 40 euro waarvan u een deel terugkrijgt via uw ziekenfonds.

Met behulp van onze medische expertise als arts bieden wij u volgend traject, bestaande uit minimaal 3 contacten,  aan. Per 30 minuten rekenen we 60 euro aan.

1. Een intake-gesprek van 60 minuten.

Als u een online afspraak inboekt zal u 3 vragenlijsten toegestuurd krijgen. Gelieve deze in te vullen en door te sturen, dit stelt ons in staat al wat voorbereidend werk te verrichten om de tijd met u zo nuttig mogelijk te gebruiken.

2. Een klinisch onderzoek van 30 min.

Dit houdt in : het onderzoeken van de verschillende orgaansystemen, een klinisch neurologisch onderzoek en een onderzoek van de spieren en gewrichten. Zo nodig zal er ook een labo worden verricht.

3. Een afsluitend gesprek van 60 min

Hierbij gaan we de klinische bevindingen en bloedresultaten met u bespreken en stellen we een behandelplan op.

In samenspraak met u zal worden afgesproken om de hoeveel tijd we een nieuwe afspraak inplannen om uw vorderingen te bespreken en u te helpen met mogelijke hindernissen of nieuwe problemen.

De consultaties die nodig zijn bij de opstart doen we steeds face-to-face. Voor mensen die een verre verplaatsing moeten maken is er de mogelijkheid om de opvolging digitaal via videoconferencing te doen.